Kjøper Aker Products fra Aker Engineering som ledd i ny teknologisatsing. Under navnet TiTech leverer virksomheten reservedeler til skip, også skipskraner og mobile tankanlegg for fly og helikoptre