Kjøper majoritetsinteresse i Agronova, et selskap som utvikler teknologi for produksjon av plantegjødsel fra organisk avfall.