Swix blir norsk

Swix Sport etableres som selskap i Tiedemanns-konsernet, etter at Johan H. Andresen sr. kjøper Swix-delen av det svenske kjemi- og farmasikonsernet Astra, som vil konsentrere seg om legemidler. Swix ble lansert i Sverige i 1946, men importrestriksjoner førte til produksjon også i Norge fra 1947. Etter hvert som det norske markedet ble det viktigste ble all produksjon flyttet til landet i 1964; eksportansvaret fulgte i 1972, forskning og utvikling i 1974. Stavproduksjonen hos Swix kom til gjennom oppkjøp i 1974; første satsing på tekstiler i 1976.