Nytt navn, ny virkelighet

Konsernet endrer navn fra Tiedemanns til Ferd – en markering av at en tradisjonsrik virksomhet nå er underveis mot å virkeliggjøre en ny visjon, en ny forretningsidé og nye verdier. Bakgrunnen er at det operative engasjementet i tobakksvirksomhet opphørte i 1998, da J.L. Tiedemanns Tobaksfabrik ble fusjonert med danske Skandinavisk Tobakskompagni. Dermed oppsto et behov for å skape en egen identitet for den fremtidige virksomheten, mens det danske selskapet driver virksomheten i Norge videre under dens gamle navn.