I 1965 ble det sluttet en avtale mellom British American Tobacco og Tiedemanns Tobaksfabrik om salg av sigaretten Pall Mall i Norge basert på produksjon i Danmark. Allerede året etter hadde Pall Mall en markedsandel på 20 prosent og fra 1967 var Pall Mall det ledende merket. Pall Mall var markedsleder helt til Prince overtok førsteplassen i 1981.