Merket ble lansert under navnet Tiedemanns Lett Mixture. Pakken var gul, og på folkemunne gikk merket under navnet Tiedemanns Gul, som etter hvert også ble det virkelige navnet på produktet. Tiedemanns mest solgte røketobakk og også et betydelig salg i Sverige fra 1960-årene.