Hesten på Blue Master-pakken alltid har vært den samme, og het egentlig Fortuna – en traver som gjorde det skarpt på begynnelsen av 1930-tallet.