Morten Borge overtar som konsernsjef i Ferd etter John Giverholt som går over i pensjonistenes rekker fra 1. august. Borge kommer fra stillingen som investeringsdirektør i Ferd Capital.