Norsk Mestring og Barnas Plattform ble tatt inn i porteføljen på Grunntrinn høsten 2015. Det innebærer ett års tett samarbeid med videreutvikling av forretningsplan og sosiale resultater, og deretter mulighet for videreføring til treårige samarbeidsavtaler med ambisiøse milepæler.