Norsk mikrofinansinitiativ, NMI, er en unik sammenslutning av statlige og private aktører som har en felles visjon om å styrke fattiges stilling i utviklingsland. NMI skal direkte og indirekte investere i mikrofinansinstitusjoner gjennom egenkapital, lån eller avgivelse av garantier.

Fondsmidlene kommer fra Ferd, DnB NOR, KLP, Norfund og Storebrand. Den totale kapitalen i NMI er 600 millioner kroner. Av denne summen kommer halvparten fra offentlig sektor, halvparten fra de private aktørene.

Bildet viser Johan H. Andresen (foran) og bistandsminister Erik Solheim signerer avtalen som gjør mikrofinansvisjonen til virkelighet.