Forretningsområdet Ferd Hedgefond får et nytt mandat, Global Fund Opportunities. Mandatet tilrettelegger for at Ferd kan investere i eksternt forvaltede muligheter som ikke passer inn i hedgefondporteføljen, men som er attraktive sett opp i mot Ferds samlede portefølje og bidrar til å spre risikoen i konsernet.