Konjunkturnedgangen i 1921 rammet særlig With og en del andre tobakksfabrikker. Kjøpet av With førte til rasjonalisering på produksjonssiden både ved With og Tiedemann og salgs- og administrasjonskostnadene ved With ble redusert til en tredjepart av hva de hadde vært før overtakelsen. Withs mest kjente merke var Sorte Mand.

Bildet viser sigarmaker Kristian Hansen på sigaravdelingen ved Johannes N. Withs Tobakfabrikker.