Fra hermetikk til medisinsk utstyr

Norse Crown Company var i utgangspunktet en Stavanger-basert hermetikkprodusent. Bakgrunnen for overtakelsen var at Tiedemanns-konsernet etablerte et innkjøpskontor for tobakk i Salisbury i Rhodesia (i dag Harare i Zimbabwe), og at man ønsket å supplere virksomheten med salg av eksportvarer fra Europa. I tillegg til hermetikk handlet selskapet blant annet med kunstgjødsel fra Norsk Hydro i Afrika og foredlede kornprodukter i Norge. I 1965 ble det etablert datterselskaper i Bangkok, Kuala Lumpur og Singapore. Norse Crown Ltd. i Kuala Lumpur har videreført virksomheten som leverandør av medisinsk utstyr.