Bildet viser røketobakk fra O.P. Moe, slutten av 1950 – årene.