Bildet viser Røketobakkmerker fra Carl E. Olsens tobakksfabrikk i 1930 – årene.