Satser på miljøteknologi med Elopak-prosjektet Autosort, et system for automatisk sortering av avfall. Senere skilt ut som eget selskap under navnet TiTech Visionsort.

TiTech-anleggene markerer et gjennombrudd for automatisk avfallssortering.