Seema jobber for å øke mangfoldet i det norske arbeidsmarkedet gjennom å øke andelen av flerkulturelle kvinner i leder- og mellomlederposisjoner.