Skandinavias eneste selskap med rettshjelpsforsikring som spesialområde har hatt Ferd som en av sine største eiere siden etableringen i 2005, da under navnet Forbrukerforsikring. Ved salget hadde selskapet 200 000 kunder og 100 ansatte i Norge og Sverige. Kjøper er det tyske forsikringsselskapet ARAG, som blir eneeier etter å ha vært på eiersiden fra 2013.