Eierandelen i selskapet selges med betydelig gevinst. I dag lever NorseChem videre under navnet Hexza Corporation Berhad, et børsnotert kjemiselskap i Malaysia.