Oljebrønnteknologiselskapet PuriTech, som tidligere er skilt ut fra TiTech, selges til andre aktører.