Produktområdet skipskraner selges til andre aktører, mens øvrige maritime, olje- og luftfartsrelaterte virksomheter videreføres.